Zadej začáteční den zobrazovaného týdne

Od (dd.mm.rrrr):